Hamnen

All information angående hamn och båtplatser finns på Hjo Kommuns hemsida

Bilder från förr och den nya södra piren

Bomupptagningen 29 Okt 2016

Artikel om prishöjningen av båtplatser

Kranavgift hos HSS m.m. 2017

 

Kranlyft

 

Båt under 3 ton 300:- (200:-)

 

Båt 3 – 4 ton 350:- (250:-)

 

Båt 4 – 5 ton 400:- (300:-)

 

Traktorhyra

 

Traktorhyra 200:- (150:-)

 

 

Bankgiro 387-6893

 

Vid inbetalning över bankgiro senast 2017-03-31 gäller avgifter inom parentes ovan.

 

 

Betalning

 

Ange som meddelande för betalning följande förkortning:

 

Kranlyft vår Kv

 

Kranlyft höst Kh

 

Traktorhyra vår Trv

 

Traktorhyra höst Trh