Hamnen

All information angående hamn och båtplatser finns på Hjo Kommuns hemsida

Bilder från förr och den nya södra piren

Bomupptagningen 29 Okt 2016

Artikel om prishöjningen av båtplatser

Kranavgift hos HSS m.m. 2017


Kranlyft


Båt under 3 ton                   300:-                   (200:-)


Båt 3 – 4 ton                       350:-                   (250:-)


Båt 4 – 5 ton                       400:-                   (300:-)


Traktorhyra


Traktorhyra                         200:-                   (150:-)Bankgiro 387-6893


Vid inbetalning över bankgiro senast 2017-03-31 gäller avgifter inom parentes ovan.


 


Betalning


Ange som meddelande för betalning följande förkortning:


Kranlyft vår                   Kv


Kranlyft höst                 Kh


Traktorhyra vår              Trv


Traktorhyra höst            Trh


Välkomna till KLUBBFIGHTEN från Hjo Hamn 2019

Lördag 3 augusti 2019 kl. 07:00–16:00Alla trollingklubbar är välkomna till Hjo Hamn för årets upplaga av ”KLUBBFIGHTEN”

Hjo Fiske & Båtklubb är värdarrangör för tävlingen.


Det krävs minst två trollingbåtar per trollingklubb för att kunna delta i årets klubbfight. Vi räknar varje trollingklubbs två poängbästa båtar.


Man får fiska själv i båten men vi rekommenderar att ni är minst två. Varje båt får väga in tre fiskar. Det är Lax, Öring och Röding men man får fånga mer fisk enligt gällande regelverk.

Obligatoriskt skepparmöte 07:00 vid Rampen. Målgång 16:00.

Invägning sker utanför Hamnmagasinet ca kl. 16:30.
Minimått Lax 62 cm. Öring och Röding 52 cm. Naturligt utvikt stjärtfena.


Vi räknar 20p per fisk och 10p per kg. Trollingfiske är enda godkända metoden.
Anmälan från Trollingklubb, senast 2019-08-01 till pierre.ryden@hjo.se
Av anmälan skall framgå Trollingklubbens lagledare och ett mobilnummer till lagledaren samt antalet namngivna team från respektive Trollingklubb.


Obs att rampavgift betalas och anvisningar sker vart parkering ska ske vid anslutning till rampen.